Regler

 

REGLER FOR FUGLSANG JAGTKONSORTIUM

 

Historien

Fuglsang Jagtkonsortium blev stiftet i 1967 af Jens T. Lyngsø, som var forstander på Det Classenske Fideicommis på Godset Fuglsang. Konsortiet bestod af nære venner til Jens, hvor familierne altid var en vigtig del i Konsortiet.

Jens blev dræbt i et færdselsuheld på motorvejen ved Køge den 26. august 1976.

Jagtkontrakten med Det Classenske Fideicommis og de omkringliggende bønder, Malmskov og Johansen blev herefter overtaget af Erik B. Lyngsø.

I 2012 lykkedes det at leje Anna´s hus som jagthytte - en ny attraktion blev knyttet til Fuglsang Jagtkonsortium.

 

Anna´s Hus

Jagthytten er beliggende på Toreby Skibeholt 7, 4891 Toreby L.

Jagthytten består af en række værelser, stor stue og dejligt køkken, samt en spisesal i sidebygningen, som benyttes som frokoststed under jagterne.

Huset kan benyttes af Konsortiets medlemmer/familie og deres gæster. Een overnatning koster kr. 100 per person, hvilket beløb skal dække de løbende omkostninger på jagthytten, dog ekskl. leje af huset.

 

Pürschjagt

Jagtområder:

Skoven er opdelt i fire områder, se i øvrigt pürsch-kortene.

Dagene:

Stykkerne fordeles efter lodtrækning på generalforsamlingen samme år. Først får man 2 gange een aften og morgen (første dag dog morgen, aften, morgen). Jagtperioderne starter og slutter kl. 12.

Kan konsortiemedlemmer enes om at jage sammen på samme stykke den samme dag, er det i orden. 

Når alle Konsortiemedlemmer har været igennem 2 dage, starter den "frie periode".

 

Den fri periode:

Herefter er vi kommet til "den frie periode". I denne periode er jagten fri og fordeles efter aftale med jagtlederen.

 

Hvem må skyde?:

Et Konsortiets medlem har ret til at skyde ialt 3 bukke pr. anpart.

I perioderne med "dage" er det kun konsortiets medlemmer samt jagtberettigede børn, der må drive pürschjagt.

Der må dog kun skydes een buk pr. konsortiemedlem/børn inden for "dagene", altså indtil hele Konsortiet har haft deres 2 dage. Det er således ikke muligt at give sin ration væk til andet Konsortiemedlem.

Herefter må man skyde resten af sin ration på 3 bukke, som man vil. Det er desuden tilladt at skyde knopbukke (bukke med en opsats på et par centimeter) ud over rationen.

I den fri periode er det tilladt at lade en gæst skyde 1 af sine 3 bukke. Konsortiemedlemmet skal personligt være til stede i skoven under jagten, men behøver ikke følges rundt med gæsten, blot skal gæsten kende revirgrænserne, inden jagten starter.

Det er kun tilladt at bortgive en af sine bukke til et ikke konsortiemedlem, og et ikke konsortiemedlem må kun skyde een buk i skoven. Bukke skudt på Tjørnegården tæller ikke med.

Dåvildt

Der er de seneste år set dåvildt i reviret. Hin og kalv er total fredet, hvorimod hjorten må skydes i jagttiden, dog kun af Konsortiemedlem/børn.

Afregning

Bukke skudt af konsortiemedlemmer/børn afregnes med kr. 650 op til 3 stk.

Bukke skudt ud over 3 stk afregnes med kr. 1.500 pr. stk.

Bukke skudt af ikke konsortiemedlemmer koster kr. 1.500 inklusive bukken.

Då-hjort afregnes med kr. 1500 inklusive hjorten.

Alle priser er inkl. det nedlagte vildt.

 

Efterårsjagten

Mødetid:

Mødetid til efterårsjagterne er kl. 08.45 ved Anna´s hus, Toreby Skibeholt 7, 4891 Toreby.

 

Tilmelding:

Tilmelding/Afmelding skal ske til Flemming Jørgensen på

tlf. 54 14 90 89 eller mobil 26 71 54 48 eller mail lfj@pc.dk

senest søndag aften før jagten med angivelse af navn på gæst samt antal hunde. Flemming forestår herefter holdopdeling.

 

Gæster:

Der må inviteres 1 gæst pr anpart til hver af efterårets klapjagter. I december kan man normalt godt have 2 gæster med efter aftale med jagtlederen.

Det er muligt at købe ekstra gæstepladser for 400 kr pr stk. Antal gæstepladser per jagt afgøres af Jagtlederen.

Såfremt Konsortiemedlemmet bliver forhindret og har inviteret en gæst, er det tilladt til vore klapjagter at sende gæsten, blot dette er meddelt jagtlederen i forvejen, så gæsten kan tilknyttes et andet konsortiemedlem.

 

Specielle regler:

Børn (med jagttegn!) kan deltage i jagten efter følgende regler :

a. Børn må i pürschjagt perioden gå ind på konsortiemedlemmets plads med tilhørende rettigheder. De må dog kun skyde een buk.

b. Børn kan deltage i efterårets klapjagter uden om konsortiemedlemmets normale kvote af gæstepladser mod betaling af kr. 1000 per år.

 

Øvrige Jagt:

Due- og andejagten er fri for konsortiemedlemmer. Der aftales med jagtlederen i hvert enkelt tilfælde. Man må gerne have en gæst med.

For konsortiemedlemmer er jagten på markerne syd for grøften i 1'eren fri fra 1. oktober efter aftale med jagtlederen.

Fuglejagt er tilladt i hele skoven fra den 29.12 til jagtsæsonens udløb. Man må gerne have en gæst med. Der aftales med jagtlederen i hvert enkelt tilfælde.

Kuglejagt er forbeholdt konsortiemedlemmer/børn.

Purschjagt er fri fra 1. oktober for konsortiemedlemmer/børn. Nedlagt vildt afregnes som purschbuk.

 

Generelle regler:

Hvis blot eet konsortiemedlem ønsker det, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden for 14 dage.

Hvis man ønsker at udtræde af konsortiet skal dette meddeles Erik B. Lyngsø inden den 31. december. Man får ikke penge med sig, hvis man træder ud af konsortiet.

Alle Konsortiemedlemmer hæfter pro rata solidarisk for betaling af jagtleje til Det Classenske Fideicommis, Malmskov og Johansen.

Nye konsortiemedlemmer optages kun ved enstemmig godkendelse på Konsortiets Generalforsamling. Første år er at betragte som et Prøveår, hvor begge parter kan se hinanden an. Der er ingen indskrænkninger i rettighederne som prøvemedlem.

Hvis konsortiet opløses, deles kassebeholdningen ligeligt mellem konsortiets medlemmer.

 

Således vedtaget på generalforsamling

1. marts 2015

Erik Lyngsø

Fuglsang Jagtkonsortie v/Erik B. Lyngsø | Kastanievej 48, 3480 Fredensborg  | Tlf.: +45 4015 3210